Let op

Deze pagina bevat nu alleen de algemene gegevens. Als u de gegevens wilt zien die voor uw adres gelden moet u eerst uw adres invoeren.

Asbest

Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

Hoe

Wij adviseren u om asbesthoudende materialen niet zelf te verwijderen of te verkleinen maar dit door een daarin gespecialiseerd bedrijf te laten doen. Het breken, boren, slijpen en/of bewerken van asbesthoudende materialen is verboden.

Wilt u toch zelf asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente via Omgevingsloket online. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.

Inwoners kunnen asbest gratis inleveren bij één van de vier scheidingsstations.

 • U mag maximaal 35 m2 asbest aanbieden op de scheidingsstations
 • Meld bij het inleveren aan de beheerder van het scheidingsstation dat u asbest komt inleveren
 • Pak asbestonderdelen dubbel in. Gebruik hiervoor doorzichtig plastic folie van minimaal 0,2 mm dik
 • Plak de pakketten goed dicht met sterke tape
 • Geef op het pakket duidelijk aan dat het om asbest gaat. U kunt ook gratis plastic zakken (formaat 80x120cm) afhalen voor het verpakken van kleinere stukken asbest
 • Voor grotere stukken asbest moet u zelf het verpakkingsplastic kopen. Dit is verkrijgbaar bij bouwmarkten.
 • Ga tijdens het inpakken met uw rug naar de wind staan
 • Vraag om een bewijs als u de platen heeft ingeleverd zodat u kunt aantonen dat de platen op een juiste manier zijn afgevoerd

Veiligheidstips

 • Informeer uw buren voordat u gaat beginnen
 • Draag beschermende kleding zoals een wegwerpoverall met handschoenen. Deze kunnen afgevoerd worden met de asbesthoudende platen
 • Draag een stofmasker type P3
 • Maak vooraf de ruimte waar u asbest verwijdert leeg en schoon. Hierdoor kan de ruimte na het verwijderen goed schoongemaakt worden
 • Maak het asbesthoudende materiaal vooraf goed nat. Dit voorkomt verspreiding van vezels in de omgeving
 • Gebruik passende sleutels om schroeven e.d. te verwijderen
 • Stoot niet met het materiaal en schuif het niet over elkaar waardoor vezels vrij kunnen komen
 • Sla het materiaal (tijdelijk) op zonder dat het beschadigt
 • Zorg ervoor dat er geen asbest blijft zitten zoals stukjes en boorsels achter bijvoorbeeld balken of randjes. Veeg dit op en voer het ook af als asbesthoudend materiaal. Er zijn speciale stofzuigers voor
 • Veeg de (lege) vloer goed schoon
 • Voer het afval af als asbesthoudend materiaal. Dit kunt u lezen bij ‘Hoe’
 • Als de werkzaamheden zijn afgerond is het verstandig om te douchen
 • Meer informatie over asbest vindt u op de website van Milieu Centraal