Let op

Deze pagina bevat nu alleen de algemene gegevens. Als u de gegevens wilt zien die voor uw adres gelden moet u eerst uw adres invoeren.

Asbest

Asbest werd vroeger veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen of inleveren.

Let op; vanaf 1 juli 2021 wordt asbest en asbestgelijkend materiaal centraal ingezameld op het scheidingsstation in Hilversum. U kunt dit dus niet meer op de scheidingsstations in Bussum, Huizen en Weesp inleveren.

Hoe

Wij adviseren u om asbesthoudende materialen niet zelf te verwijderen of te verkleinen, maar dit door een daarin gespecialiseerd bedrijf te laten doen. Het breken, boren, slijpen en/of bewerken van asbesthoudende materialen is verboden.

Wilt u toch zelf asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente via www.omgevingsloket.nl. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet u het melden als hierbij asbest vrijkomt. Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.

Wilt u als particulier asbest inleveren bij één van de vier scheidingsstations, dan moet u dit altijd vooraf aanmelden via www.omgevingsloket.nl. U ontvangt dan een registratieformulier en dat hebt u nodig als u asbest inlevert op een scheidingsstation.

Verder gelden er de volgende voorwaarden. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan mogen de medewerkers van het scheidingsstation het asbest niet aannemen.

 • Altijd vooraf aanmelden via www.omgevingsloket.nl
 • Altijd vooraf inpakken met speciaal plastic
 • Pak asbestonderdelen dubbel in. Gebruik hiervoor doorzichtig plastic folie van minimaal 0,2 mm dik
 • Plastic zakken voor kleine hoeveelheden (formaat van de zak is 80x120cm) zijn verkrijgbaar op het scheidingsstation. Maar let op: u mag het asbesthoudend materiaal niet ter plekke inpakken! Plastic voor grotere hoeveeheden is verkrijgbaar bij bouwmarkten
 • Ga tijdens het inpakken met uw rug naar de wind staan
 • Plak de pakketten goed dicht met sterke tape
 • Geef op het pakket duidelijk aan dat het om asbest gaat
 • U mag maximaal 35 m2  asbest aanbieden op de scheidingsstations
 • Meld aan de beheerder van het scheidingsstation dat u asbest komt inleveren en overhandig het registratieformulier
 • Vraag om een bewijs als u asbest heeft ingeleverd, zodat u kunt aantonen dat het op een juiste manier is afgevoerd

Veiligheidstips

 • Informeer uw buren voordat u gaat beginnen
 • Draag beschermende kleding zoals een wegwerpoverall met handschoenen. Deze kunnen afgevoerd worden met de asbesthoudende platen
 • Draag een stofmasker type P3
 • Maak vooraf de ruimte waar u asbest verwijdert leeg en schoon. Hierdoor kan de ruimte na het verwijderen goed schoongemaakt worden
 • Maak het asbesthoudende materiaal vooraf goed nat. Dit voorkomt verspreiding van vezels in de omgeving
 • Ga zoveel mogelijk met uw rug naar de wind staan
 • Gebruik passende sleutels om schroeven e.d. te verwijderen
 • Stoot niet met het materiaal en schuif het niet over elkaar waardoor vezels vrij kunnen komen
 • Sla het materiaal (tijdelijk) op zonder dat het beschadigt
 • Zorg ervoor dat er geen asbest blijft zitten zoals stukjes en boorsels achter bijvoorbeeld balken of randjes. Veeg dit op en voer het ook af als asbesthoudend materiaal. Er zijn speciale stofzuigers voor
 • Veeg de (lege) vloer goed schoon
 • Voer het afval af als asbesthoudend materiaal. Dit kunt u lezen bij ‘Hoe’
 • Als de werkzaamheden zijn afgerond is het verstandig om te douchen
 • Meer informatie over asbest vindt u op de website van Milieu Centraal