Let op

Deze pagina bevat nu alleen de algemene gegevens. Als u de gegevens wilt zien die voor uw adres gelden moet u eerst uw adres invoeren.

Restafval, zakken

Restafval is al het huishoudelijk afval dat niet gescheiden kan worden ingeleverd en in uw restafvalcontainer of in de ondergrondse restafvalcontainer past. Bouw- en sloopafval hoort niet bij restafval.

Hoe?

Gooit u uw restafval in de ondergrondse afvalcontainer:

  • Maak gebruik van afvalzakken van maximaal 60 liter

Gooit u uw restafval in uw eigen restafvalcontainer:

  • Zet de restafvalcontainer op de inzameldag uiterlijk om 7.30 aan de weg of de avond tevoren na 20.00 uur.
  • Stamp het afval niet aan en stop er niet meer dan 75 kg in
  • Afval dat naast de container staat wordt niet meegenomen

Tips

  • Afvalsoorten die u kunt scheiden, horen niet in het restafval thuis.
  • Restafval dat niet in uw container past, valt onder groot huishoudelijk afval
  • U kunt nog bruikbare spullen aanbieden bij De Kringloper.