Let op

Deze pagina bevat nu alleen de algemene gegevens. Als u de gegevens wilt zien die voor uw adres gelden moet u eerst uw adres invoeren.

Coronanieuws

Lees hier alles over onze maatregelen in het kader van het coronavirus. De maatregelen hebben betrekking op onze scheidingsstations, de gft-inzameling, inzamelfrequentie, papierinzameling, handhaving, het mobiele scheidingsstation en de GGD.

Ook wij hebben te maken met beperkte inzet van medewerkers, hierdoor is het mogelijk dat de wachttijden bij de klantenservice langer zijn. Wij willen zo lang mogelijk het huishoudelijk afval blijven ophalen en ons werk doen. U kunt ons helpen door op een later moment terug te bellen, een mail te sturen en uw bezoek aan het scheidingsstation uit te stellen en alleen te komen als het strikt noodzakelijk is.


Maatregelen

Scheidingsstations

De medewerkers van de GAD hanteren een strikt toegangsbeleid, gebaseerd op de richtlijnen vanuit de overheid.

  • De toegang is versoepeld, maar nog wel beperkt
  • Medewerkers van de GAD bepalen de toegang tot het scheidingsstation. Maximum aantal bezoekers geld voor fietsers, voetgangers en auto’s!!
  • Maximaal 2 personen per auto en niet jonger dan 18 jaar!
  • 1,5 meter afstand tot elkaar wordt door zowel bezoekers als onze medewerkers in acht genomen.
  • De medewerkers van de GAD bepalen ook de toegang van de laatste auto van de dag. Ongeveer een half uur voor sluitingstijd worden er geen auto’s meer toegevoegd aan de wachtrij. (Uiteraard afhankelijk van de drukte op dat moment). Ongeacht de rij sluiten wij de hekken om 15.30 uur, dus alleen als er nog een lange rij staat..

Deze maatregelen gelden t/m 30 augusutus/1 september. Kunt u niet terecht omdat het scheidingsstation vol is? Dan vragen we u op een ander moment terug te komen. De wachtrijen leiden tot irritatie en onveilige situaties. Voor ieders veiligheid vragen wij u uw bezoek uit te stellen.

Aangepaste openingstijden vanwege hitteScheidingsstations

Alle scheidingsstations zijn eerder open vanaf 7.30 uur en sluiten eerder om 15.00 uur. Dit geldt voor de dagen dat de scheidingsstations geopend zijn.. Kijk hier voor alle openingstijden. De versoepeling van landelijke maatregelen zorgt ervoor dat er weer meer voertuigen tegelijk toegelaten kunnen worden.

Gft inzameling aangepast

Van 1 juni - 30 augustus blijft het gft  tweewekelijks ingezameld. Het inzamelschema wordt hetzelfde als voor 1 maart. Dit betekent:

  • was de gft inzameldag van december – februari in de even weken, dan geldt dit vanaf 17 maart weer
  • was de inzameldag van december – februari in de oneven weken dan geldt dit nu weer

De wijzigingen zijn aangepast in de inzamelkalender. Deze is te vinden op deze website en in de GAD inzamelkalender app.

Inzamelfrequentie

We hebben meer inzet van personeel nodig om o.a. meer grofvuil op te halen, de toegang tot onze vier scheidingsstations in goede banen te leiden. Onze afvalcoaches worden op plekken ingezet waar tekorten ontstaan in onze planning. Dat dit allemaal tijd, geld en inzet van extra personeel kost is onvermijdelijk. Het tweewekelijks rijden van gft biedt ons de ruimte om dit op te vangen

Er is geen ruimte om andere grondstoffen of restafval vaker in te zamelen.

Papierinzameling

Ook bij de papierinzameling loopt de GAD tegen de consequenties aan van het coronavirus. De GAD zamelt oud papier en karton in samen met verenigingen, clubs en scholen. Zij krijgen daar een vergoeding voor. Vanwege de inzet van deze vrijwilligers wordt papier vaak in de avond ingezameld. Door het coronavirus krijgen steeds meer verenigingen het niet voor elkaar vrijwilligers te mobiliseren. Om de dienstverlening door te laten gaan zijn we genoodzaakt de papierinzameling voor veel wijken nu ook overdag plaats te laten vinden. Dat is natuurlijk anders dan inwoners gewend zijn. We kunnen niet per wijk aangeven of de inzameling overdag plaatsvindt of in de avond. We roepen dan ook iedereen op hun papiercontainer (blauwe bak) vóór 7.30 uur aan de straat te zetten op de inzameldag.

Noodverordening COVID-19

Vanaf 26 maart is een nieuwe Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek  van kracht. Hierin is onder andere vastgesteld dat er gehandhaafd wordt op het in acht nemen van 1,5 meter afstand en het samenscholingsverbod. Dit geldt dus ook voor op de scheidingsstations van de GAD en in de publieke ruimte, bijvoorbeeld bij ondergrondse of bovengrondse afvalvoorzieningen. In de Noodverordening COVID -19 is ook opgenomen dat BOA’s en de Toezichthouder van team Toezicht en Handhaving van de GAD hierop mogen handhaven. De gehele Noodverordening COVID-19 leest u hier.

Mobiel scheidingsstation

Het mobiel scheidingsstation zal t/m 1 september niet worden ingezet. Alle locaties komen tot die tijd dus te vervallen.

Tot slot

Vriendelijk dank voor uw begrip en medewerking.

GGD Gooi & Vechtstreek

De GAD neemt de situatie rondom het coronavirus uiterst serieus. Grootste prioriteit is de gezondheid van onze medewerkers en het kunnen blijven uitvoeren van het inzamelen van huishoudelijk afval. De GAD volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM en de GGD Gooi en Vechtstreek. GGD Gooi en Vechtstreek volgt de situatie rondom het coronavirus op de voet. Dit doet zij samen met het RIVM en de hulpverleners in de regio.

Blijf via het liveblog op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.