Over de GAD

Huishoudelijk afval gescheiden inzamelen in Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren, daar is de GAD verantwoordelijk voor. Zelf zeggen we liever ‘grondstoffen’, omdat uw gescheiden afval grondstoffen oplevert voor nieuwe producten. Officieel heten we Grondstoffen- en Afvalstoffendienst regio Gooi en Vechtstreek, maar dat mag u gerust weer vergeten.

De GAD is onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek. Dat is het samenwerkingsverband van zeven gemeenten in de regio. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Dat doen wij dus. Voor bijna 113.000 huishoudens!

Bij de GAD werken in totaal zo’n 130 mensen. Chauffeurs, vuilnismannen en – vrouwen (beladers) , maar ook mensen die afvalbeleid maken, toezicht en handhavers , afvalcoaches en klantenservice. We doen dus veel meer dan het inzamelen van afval. Zo proberen we steeds betere oplossingen te bedenken voor bijvoorbeeld afvalscheiding. We geven advies over het verminderen van restafval, waardoor we meer afval kunnen hergebruiken. We beantwoorden vragen van inwoners en nodigen schoolklassen uit om een kijkje te nemen op onze scheidingsstations.  Ook zijn we aangesloten bij een aantal (landelijke) organisaties zoals de NVRD,  Milieu Centraal en doemeemetpmd. En natuurlijk geven we als GAD zelf het goede voorbeeld.

Samen halen we eruit wat erin zit!