Privacyregelement

Op de internetdiensten en websites van de GAD zijn de Algemene voorwaarden van de GAD van toepassing. Door de internetdiensten en websites te gebruiken, wordt u ('gebruiker' of 'bezoeker') geacht deze te accepteren.

Intellectueel eigendom
Alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van de GAD, waaronder op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij GAD. Dit betekent dat het niet is toegestaan om zonder toestemming van de GAD informatie van de site openbaar te maken/verveelvoudigen/bewerken, anders dan voor persoonlijk/niet-commercieel gebruik.

Disclaimer
De websites hebben een informatief karakter. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. GAD tracht de op deze sites aangeboden informatie actueel te houden. Indien desondanks verschillen bestaan tussen de hier beschikbaar gestelde gegevens en de door de GAD gehanteerde cijfers en voorwaarden, dan gelden uitsluitend laatstgenoemde. GAD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verschillen. Aan gegevens die door downloaden vanaf deze websites zijn verkregen kunnen geen rechten worden ontleend. De vanaf de site gestuurde elektronische berichten worden door de GAD zo zorgvuldig, volledig en tijdig mogelijk behandeld. We kunnen echter niet garanderen dat deze tijdig worden ontvangen en/of verwerkt. GAD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen hiervan.

PDF's
De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Op onze website wordt zoveel mogelijk informatie in korte teksten aangeboden. Maar soms wordt extra informatie (zoals beleidsstukken of brochures) aangeboden als pdf. Omdat documenten via verschillende kanalen binnenkomen en niet iedereen beschikt over de juiste kennis/software om een pdf toegankelijk te maken, kunnen we helaas niet garanderen dat alle pdf's op onze website aan de webrichtlijnen voldoen.

Wijzigingen
GAD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website stellen we op prijs. U kunt ze per e-mail aan ons kenbaar maken via onze klantenservice.

 

Toegankelijkheid

GAD wil dat iedereen alle informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

Toegankelijkheidsverklaring
In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoording moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

GAD verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Hoe werken wij aan toegankelijkheid?
GAD zorgt voor een continue verbetering in toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze website. Hierbij houden we ook nadrukkelijk rekening met gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Problemen met toegankelijkheid melden
Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken op deze website die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op.